معرفی گیاه خشخاش
قلیان کشیدن نشانه بزرگی نیست
دود قلیان بیشتر از سیگار ضرر دارد
تنباکوی میوه ای
دود سیگار ضرر دارد.
دود سیگار و قلیون ضرر داره
سیگار عامل کوتاهی عمر
سیگارکشیدن عامل مرگ زودرس
سیگار کشیدن نشانه بزرگ شدن نیست
ممنوعیت فروش دخانیات به افراد زیر 18 سال
نقش پدر
کلینیک ترک سیگار
بوی بد سیگار
عدم استعمال دخانیات در مکانهای عمومی
سیگار دروازه ورود به اعتیاد
سیگار یک دام است گرفتار آن نشوید.
عوارض سیگار کشیدن

کرمان، بلوار جمهوری اسلامی، بعد از چهارراه شفا ، ستاد معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان