انیمیشن های پیشگیری از ایدز وزارت بهداشت
انیمیشن 4 قسمتی پیشگیری از اچ آی وی
پیشگیری از آسیب های موبایل و اینترنت
تیزرهای فرزندپروری
تیزر های بلوغ نوجوانان
پیشگیری از سوءاستفاده جنسی
بهداشت ایدز
مهارت های زندگی در پیشگیری از ایدز

کرمان، بلوار جمهوری اسلامی، بعد از چهارراه شفا ، ستاد معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان