کمپین حال نو، سال نو (سفیران سلامت)
تحرک بدنی
کلیپ های آموزشی مضرات قلیان
تیزرهای آموزشی
سالم سازی سبزیها
ظروف یکبار مصرف
نمک سالم
دست شستن
خرید کالا
کودکان
حوادث
بارداری
عوارض مصرف شیشه

کرمان، بلوار جمهوری اسلامی، بعد از چهارراه شفا ، ستاد معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان