انیمیشن          کتاب       پوستر           پرسش های متداول

 

 

                             
                                 
سخنرانی           نشریات        پیام های بهداشتی           لینک های مفید

 

کرمان، بلوار جمهوری اسلامی، بعد از چهارراه شفا ، ستاد معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان