·        برای تمام خانمهای باردار می بایست در اولین ویزیت بارداری، آزمون قند خون ناشتا درخواست گردد. و نتایج به شرح زیر تفسیر گردد:

قند خون ناشتا(d/mg)

طبیعی

پره دیابتیک

غیرطبیعی

92≥

125-93

126≤

غربال­گری سرطان پستان در خانم­های40 تا 50 ساله با ماموگرافی به طور متوسط 3 تا 5 روز بر طول عمر افراد می­افزاید، در حالیکه ترک سیگار در یک فرد 35 ساله 3 تا 5 سال بر طول عمر وی می­افزاید.

بارداری

·        جهت داشتن یک بارداری سالم و ایمن میتوانید با مراجعه به مراکز بهداشتی درمانی خدمات پیش از بارداری را به طور رایگان دریافت کنید.

·        مناسب ترین سن بارداری سنین 18 تا 35 سال است.

 

شیر مادر

·        یکی از عوامل مهم مقاومت کودک در برابر بیماریها مقدر و مدت مصرف شیر مادر است.

·        بهترین زمان خوردن شیر توسط نوزاد نیم ساعت پس از زایمان است.

·        بهترین راه تشخیص کافی بودن شیر مادر افزایش وزن بر اساس منحنی رشد است به آن توجه کنید.

کرمان، بلوار جمهوری اسلامی، بعد از چهارراه شفا ، ستاد معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان