·        درمان دارویی اولین روش درمان کودک مبتلا به بیش­ فعالی است.

·        در هنگام بروز واکنش های سوگ از تجویز داروهای آرام بخش خودداری کنیم.

·        از واژه (خودکشی موفق) برای خودکشی منجر به مرگ استفاده نکنیم.

·        از چاپ واژه "خودکشی "در صفحه اول جراید خودداری شود .

   

   فرزندپروری

·       زیاده روی در سرزنش باعث شعله ور شدن اتش لجاجت میشود.

·       کودکی با ترس و وحشت زندگی میکند هرگز اعتماد بنفس کافی را نخواهد داشت

 

سوءمصرف مواد

·       نوجوانی که با والدین خود ارتباط عمیق دارند کمتر به سمت مواد سوق پیدا میکنند

·       داروهای اعتیاد اور عبارتند از متادون اسپرین  استامینوفن کدئین دیفنوکسیلات

 

بهداشت روان

·       برای جلوگیری از استرس یادداست امور روزانه پیاده روی و روشهای ارام سازی استفاده کنید

·       احساس پوچی و بی پناهی از نشانه های اختلالات روانی است

کرمان، بلوار جمهوری اسلامی، بعد از چهارراه شفا ، ستاد معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان